Introducció

maslestorres.cat és una aplicació completament dissenyada, construïda, posada en marxa i mantinguda per mi i no soc precisament un desenvolupador web... Així doncs en cada punt segur que es poden millorar molt les coses però volia tenir clar que es podia fer i sobretot funcionar. Aquí bàsicament donaré una mica d'idea de l'arquitectura de l'aplicació, quines tecnologies es fan servir i com funciona el flux de dades. No entraré molt en detall, però hauríeu de tenir una idea clara de com funciona.

Arquitectura

El següent esquema mostra un diagrama de blocs que resumeix perfectament l'arquitectura del jardiNet. Des de l'usuari situat a internet, passant pel proveïdor de serveis que allotja les pàgines del maslestorres.cat fins al servidor on hi ha la base de dades que recull tota la informació que envien els nodes:

Per a mi la part més complicada de programar ha estat la web maslestorres.cat perquè trobo que el javascript i especialment la llibreria gràfica D3 necessiten un aprenentatge llarg tot i que un cop entens que estàs fent es veu més senzill. En canvi tot el codi del servidor està en python v3 i no ha costat gaire, de fet cal relativament molt poc codi per tenir la funcionalitat buscada. L'Arduino també és senzill de programar amb molts exemples disponibles.

© Joan Altadill, Abril 2019